خبر عدم تمدید جشنواره در اخبار فرهنگی هنری

خانه » اخبار و نوشته ها » خبر عدم تمدید جشنواره در اخبار فرهنگی هنری

خبر عدم تمدید جشنواره در اخبار فرهنگی هنری

انتشار: 17/06/28 برچسب ها : - -

اخبار فرهنگی هنری شبکه تلویزیونی آی فیلم برای دومین بار اقدام به انتشار خبر جشنواره عکس هشت نمود.